• Ledenvergadering 2023

  Beste leden,

   

  Op donderdag 26 oktober 2023 zal om 20.00 uur in onze kantine de ledenvergadering gehouden worden. Iets eerder als normaal, de laatste ledenvergadering was immers in maart 2023. Een ledenvergadering in het najaar past wat beter in het verenigingsjaar en daarnaast zijn er een aantal zaken die het bestuur met de leden wil bespreken. 

  Langs deze weg nodigen wij alle leden van onze sportvereniging uit om bij de ledenvergadering aanwezig te zijn. De inloop start om 19.30 uur, stipt om 20.00 uur zal de ledenvergadering starten.

  Op de agenda staan onder andere de voortgang van de plannen rondom de sporthal, de stand van zaken rondom de samenwerking met VV Wolfersveen, de begroting en andere zaken.

  Alle leden ontvangen twee weken voor de ledenvergadering de agenda en de notulen van de laatste ledenvergadering.

  Langs deze weg dus het verzoek om eventuele wijzigingen in je mailadres door te geven via secretaris@svhalle.nl

  Wij hopen jullie allemaal op 26 oktober 2023 te mogen begroeten!

   

  Met vriendelijke groet

  Het bestuur van SV Halle.