• Contributie Seizoen 2017-2018

  Voor leden met een machtiging wordt dit bedrag in 2 termijnen afgeschreven. De eerste termijn in oktober, de tweede termijn in januari. Leden, die liever geen machtiging willen afgeven, dienen in oktober het bedrag in 1 keer overmaken.

  Opzeggen kan uitsluitend bij de secretaris, Chiel Heusinkveld. Bij opzeggingen voor 1 januari is de helft van de contributie verschuldigd. Bij opzegging na 1 januari is de gehele contributie verschuldigd. Bij bijzondere omstandigheden, zoals langdurige blessures, beslist het bestuur.

  Bij voetbal en volleybal mogen nieuwe leden maximaal 1 maand vrijblijvend trainen. Het spelen van wedstrijden is in die periode niet toegestaan. Na deze proeftijd is aanmelding als lid verplicht. Wanneer iemand meteen met de wedstrijden mee wil en mag doen moet hij/zij zich direct aanmelden als lid. Dit i.v.m. de de verzekering van onze leden via de KNVB en Nevobo.

 • Voetbal Bedrag Volleybal Bedrag
  Senioren €180 Senioren competitie €180
  Junioren €105 Senioren recreanten €150
  Pupillen €85 Junioren €105
  Senioren (alleen trainen/45+/7x7) €85 Mini's €85
  Niet spelende leden / Donateurs €25