• Beste leden,

   

  Afgelopen periode is er achter de schermen door alle betrokkenen hard gewerkt om onze mooie vereniging door de Corona periode te loodsen en voor te bereiden op volgend seizoen. Langs deze weg allereerst dus hartelijke dank aan alle trainers, begeleiders, de woensdag middag club, de mannen van het veldonderhoud, de groep die onze kantine prachtig vernieuwd en opgefrist heeft en alle die ik nu vergeet bij naam of groep te noemen, voor hun belangrijke bijdrage en inzet in de afgelopen periode. Zonder jullie kan deze vereniging niet bestaan!

  Achter de schermen is het bestuur druk bezig geweest met een aantal zaken waaronder het op orde brengen van de financiele huishouding maar ook de invulling van de elftallen en trainers/begeleiders voor komend seizoen. We zien dat er nog heel veel werk verzet moet worden maar we zien gelukkig wel dat we vooruitgang boeken.

   

  Een ander belangrijk punt welke de afgelopen periode gespeeld heeft en welke wij met jullie willen delen is een eerste gesprek welke wij gevoerd hebben met SV Westendorp. Veel kleinere sportverenigingen hebben te kampen met teruglopende ledenaantallen en om de voorzieningen op peil te houden moeten ze op zoek naar samenwerkingspartners. Wij sluiten niet uit dat in de toekomst een samenwerking met 1 van de ons omringende verenigingen noodzakelijk is om ook voor SV Halle alle voorzieningen op peil te houden. Westendorp is daarbij een, maar niet de enigste, van de verenigingen die dicht bij ons ligt, zowel qua afstand als beleving. We hebben binnen het bestuur uitvoerig over dit onderwerp gesproken omdat samenwerken veel voordelen maar ook veel nadelen kan hebben voor onze vereniging. Gisteren hebben wij unaniem besloten dat we komend seizoen willen gebruiken om te kijken of er een vorm van samenwerking is die gunstig is voor beide verenigingen. Echter gisteren is ook unaniem besloten dat wij dit alleen verder gaan onderzoeken als onze leden hiermee akkoord gaan. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) zullen wij onze ideeen presenteren en met jullie bespreken. Wij vinden dat de keuze voor welke samenwerking met een andere vereniging dan ook, niet door het bestuur genomen mag worden maar alleen bij een meerderheid van stemmen, door de leden tijdens de ALV. Wij vinden het van belang om dat nu te benadrukken zodat er niet het idee kan ontstaan dat er achter de schermen al afspraken worden gemaakt, dat is absoluut niet aan de orde. 

  De ALV zal gehouden worden in het najaar en alle leden worden daarvoor uitgenodigd, mochten er tot die tijd ideeen, vragen, suggestie oid zijn laat het ons dan weten dan kunnen we die al waar mogelijk beantwoorden.

  Voor nu wensen wij jullie een goede en gezonde zomer, blijf indien gewenst lekker trainen, we doen ons uiterste best om de hele zomer in ieder geval 1 veld beschikbaar te houden ter compensatie van de gemiste tijd de afgelopen periode.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Namens het bestuur

  Bastiaan Schuurman

  Aalt van’t Pad

  Sander Groot Nibbelink

  Remco Alkema