• Ledenvergadering SV Halle

  Beste mensen,

  Op vrijdag 17 maart 2023 zal om 20.00 uur in onze kantine de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden. Langs deze weg nodigen wij alle leden van onze vereniging uit om bij de ledenvergadering aanwezig te zijn. De inloop start vanaf 19.30 uur zodat we ook om 20.00 uur kunnen beginnen.

  Tijdens de ledenvergadering komen de begroting van afgelopen en volgend jaar ter sprake, wordt je bijgepraat over onder andere de voortgang van de plannen rondom de sporthal en de stand van zaken op allerlei andere vlakken. 

  Wij zullen alle leden deze week per email, check dus of wij het juiste emal adres van je hebben, de agenda en het verslag van de vorige ledenvergadering sturen.

  Wij hopen jullie allemaal op 17 maart 2023 in de kantine te mogen begroeten!

  Het bestuur van SV Halle