• Ledenvergadering 2022

  Beste leden,

   

  Op maandag 28 maart 2022 zal de jaarlijkse ledenvergadering weer gehouden worden. Gelukkig gewoon weer op de gebruikelijke manier in de kantine op de Meisterkamp. We trappen af om 20.00 uur. De notulen en de agenda voor de ledenvergadering zullen de komende weken beschikbaar gemaakt worden, mochten er zaken zijn die je graag wil bspreken in de ledenvergadering dan het verzoek om deze tijdig aan ons kenbaar te maken zodat we een en ander alvast kunnen voorbereiden.

   

  Hartelijke groet,

   

  Bestuur SV Halle