• Informatieavond omtrent sporthal SV Halle

  Beste leden van SV Halle,
   
  Zoals bekend wil de gemeente Bronckhorst als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen een aantal sporthallen, waaronder die in Halle, gaan sluiten. 
   
  De Stichting Sport en ontmoeten (SSO), die beheerder is van de velden en de sporthal op de Meisterskamp, heeft daarom plannen ontworpen om de sporthal voor Halle te behouden. Er zijn hierover al gesprekken geweest met de wethouder van de gemeente Bronckhorst en ook is er overleg geweest met alle gebruikers van de sporthal om hen de gelegenheid te geven om hun visie op de plannen van de SSO kenbaar te maken. Graag wil het bestuur ook alle leden van de SV Halle (voetbal en volleybal) informeren over de inhoud en de stand van zaken omtrent de plannen voor een nieuw te bouwen sporthal.
   
  Bij deze nodigen wij jullie uit op:  woensdag 25 maart a.s. om 19.30 uur in de kantine van de SV Halle. 
   
  De organisatie en inhoud van de bijeenkomst zijn in handen van de SSO.
   
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Het bestuur van de SV Halle