• Agenda ledenvergadering 26 oktober 2023

  Hierbij de agenda voor de ledenvergadering 26 oktober 2023 om 20.00 uur in de kantine in Halle

  AGENDA:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen ledenvergadering 2023
  4. Verslag kascommissie
  5. Benoeming leden kascommissie
  6. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
  7. Financieel overzicht
  8. Begroting seizoen 2023-2024
  9. Kantine
  10. Vertrouwenspersoon en VOG
  11. Mededelingen door woordvoerders van diverse commissies/SSO
  12. Samenwerking met Wolfersveen
  13. Activiteiten Dynamic
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

   Bestuur SV Halle